Edvance Marketing & Communicatie

Brugstraat 67A

5382 JC Vinkel

+31 (0)6 – 535 48 538

info@edvance.nl

Disclaimer

Edvance Marketingcommunicatie & Start it up Marketingsupport​

Dit is de disclaimer van www.edvance.nl en www.startitup.nl.
Hierin geven wij aan onder welk voorbehoud wij u de informatie aanbieden.

Intellectueel eigendom 
Het gebruik van de op onze website verstrekte informatie is kosteloos zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag deze info alleen (her)gebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Edvance en/of Start it up is het niet toegestaan om tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te (her)gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Edvance en/of Start it up. 

Geen garantie juistheid
De eventueel op onze website vermelde prijzenzijn met zorg samengesteld. Echter fouten die mogelijk herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Edvance en/of Start it up te veronderstellen of te mogen claimen.

Edvance en/of Start it up streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks onze inspanningen de verstrekte informatie op, of de inhoud van onze website onvolledig en of onjuist zijn, dan aanvaarden wij daarvoor geen aansprakelijkheid. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid.  Wij behouden het recht om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enig voorafgaande bericht. Edvance en/of Start it up aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen 
Indien onze disclaimer mocht wijzigen, dan treft u de meest recente versie ervan op deze pagina van www.edvance.nl en/of www.startitup.nl.

Contact

Stuur Edvance vrijblijvend een bericht

Edvance Marketing & Communicatie

Brugstraat 67A
5382 JC Vinkel
Nederland

+31 (0)6 – 535 48 538
info@edvance.nl

BTW nr. NL 806381164B01
KvK  ‘s-Hertogenbosch 16045623